Informacja

Niniejszy komunikat jest wyświetlany, jeśli konfiguracja serwera HTTP nie zawiera informacji o serwerze wirtualnym dla domeny.

  • prosimy o sprawdzenie, czy domena została dodana do panelu DirectAdmin — jeśli tak, proszę odczekać 30 minut i skontaktować się z nami, jeżeli komunikat nadal się pojawia
  • jeśli ostatnio dokonywano dużych zmian w panelu DirectAdmin (np. dodano lub usunięto dużą ilość domen), komunikat ma prawo pojawić się do momentu wykonania wszystkich zaplanowanych operacji.
  • jeśli komunikat się pojawia po zmianie adresu IP, proszę odczekać 24 godziny i skontaktować się z nami, jeżeli komunikat nadal się pojawia
  • niniejszy komunikat może także pojawić się, jeśli domena ze zmienionym adresem IP została zablokowana

Dodatkowe informacje

Jeżeli ten komunikat nie powinien się już pojawiać, proszę nacisnąć CTRL+F5 aby wymusić w przeglądarce internetowej przeładowanie witryny z pominięciem pamięci podręcznej.